Elkaar versterken,
daar draait het om

NEEM CONTACT OP

SAMENWERKEN EN KENNIS DELEN LEIDT TOT RESULTAAT. WAT KAN SURE CONSULTANCY VOOR U BETEKENEN?

LABORATORIUM MANAGEMENT

DESINFECTIE, VALIDATIE
EN KWALIFICATIE

KWALITEITSSYSTEMEN
EN KWALITEITSBORGING

Waarom duurt het zolang voor dat analyses afgerond zijn? Waarom zie ik nooit analisten op het laboratorium? Waar besteden de analisten hun tijd toch aan? Deze vragen worden regelmatig gesteld door het management van bedrijven....

Ontwikkelaars, producenten of groothandels van desinfectantia en antiseptica willen een gekwalificeerd product op de markt brengen, dat voldoet aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving (biociden verordening/Ctgb). Welke...

Als gevolg van talloze audit ervaringen van bedrijven uit farmaceutische en medical device industrie als ook inspecties van de nationale overheden heeft Sure Consultancy een brede ervaring op het gebied van kwaliteitssytemen voor...

Het realiseren van clean rooms die voldoen aan uw specificaties vergt aandacht voor verschillende disciplines. Eén van de aandachtsgebieden is de kwalificatie van de clean rooms. Vaak is er veel aandacht voor de technische...

Uw analyses zijn onderdeel van: de beheersing van uw productie proces, vrijgifte van eindproducten, proces validatie of houdbaarheidsstudies. Kortom, voldoende reden om aan te tonen dat de testmethodieken en de analyseresultaten...

Automatisering van laboratorium data voor QC testing en environmental & utility testing zijn aan de orde van de dag binnen de laboratorium wereld.

Uw bedrijf wil een Laboratory Information Management System implementeren...